Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο με οπλισμένα τούρκικα μαχητικά.

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Σήμερα έξι αεροσκάφη και συγκεκριμένα τρία ζεύγη F-16, προχώρησαν σε 14 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στην περιοχή του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου, σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και μία εμπλοκή.

Δύο από τα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 31η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :     3 (2 F-16 & 2 F-16 & 2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :      –
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :     6
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :      2
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :      4
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :      14
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :      1
ΠΕΡΙΟΧΗ               :      ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ KAI ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.