Νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο

Ακόμη μία ημέρα που η Τουρκία πραγματοποίησε δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας.

Ειδικότερα, δύο μεμονωμένα αεροσκάφη κατασκοπευτικού τύπου CN-235, προχώρησαν σε 26 παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών στην περιοχή του κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 08η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 26

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

 


Διάφορα Άρθρα