Νυχτερινή εισβολή Τουρκικών F-16 στο FIR …Με Οχτώ μαχητικά σε 3 σχηματισμούς

Μετά την ημερήσια πτήση Τούρκικου UAV στο Κεντρικό Αιγαίο και ενώ όλα έδειχναν ήρεμα …Είχαμε ξαφνική Νυχτερινή αεροπορική εισβολή στο FIR Αθηνών ,8 Τούρκικων  F-16 Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Οι Τούρκοι πέταξαν νύχτα  σε 3 σχηματισμούς ανά 2 ζεύγη και μία Τετράδα προβαίνοντας σε  10 Παραβιάσεις και 4 Παραβάσεις !!

Η ενέργεια των Τούρκων είναι προκλητική και σχεδιασμένη αν υπολογίσουμε ότι οι Τούρκοι σπάνια Ίπτανται νύχτα ακόμη και σε πολεμικές επιχειρήσεις …Είναι γνωστός ο φόβος του Μεμέτη για τη Νύχτα!

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 3 (2×2 F-16 και 1×4 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : –

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 4

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.