Ο κακός χαμός στο Αιγαίο σήμερα με οπλισμένα Τούρκικα μαχητικά – 31 παραβιάσεις και 1 εμπλοκή

Δεκάδες ήταν και σήμερα, Τετάρτη, οι τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις στον εναέριο χώρο του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, έξι F-16, δύο F-4 και δύο CN-235 προχώρησαν σε έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 31 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Μάλιστα, τέσσερα από τα παραπάνω τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναχαίτισης σημειώθηκε μία εναέρια αερομαχία.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 23η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :    4 (3x2F-16 & 2F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :    2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :   10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :    4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :    6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :    31 (30 από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :    1

ΠΕΡΙΟΧΗ               :   ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.