Ολοκληρώθηκε η Άσκηση «SeaShield 2019» του ΝΑΤΟ Παρουσία του Προέδρου της Ρουμανίας

Ολοκληρώθηκε η ¨Άσκηση του ΝΑΤΟ  στη Ρουμανία   SeaShield2019 που εκτελέστηκε  στη Μαύρη Θάλασσα … με υψηλή εκπροσώπηση. 

Το παρών στο πέρας της Ασκήσεως έδωσαν ο Πρόεδρος της Ρουμανίας  και ο Στρατηγό Ciuca  με την επίσκεψη τους στα Πολεμικά Πλοία του ΝΑΤΟ

Να επισημάνουμε οτι στην Άσκηση «SeaShield-2019″ συμμετείχε και η Ελληνική ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ