Ομάδα Μαχητών που θα φέρει «Αναβαθμισμένα G-3» …Συγκροτείται Στη ΣΜΥ

Την Συγκρότηση μιας Ειδικής Ομάδας Μαχητών που θα φέρει  ειδικό Οπλισμό  και συγκεκριμένα Αναβαθμισμένα Τυφέκια G-3,  ετοιμάζει η Διεύθυνση Πεζικού για τη ΣΜΥ…Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες !

Σήμερα η Σχολή διαθέτει Ειδικές Ομάδες Μαχητών που χρησιμοποιούν ειδικά στις Εκπαιδεύσεις του Ορεινού Αγώνα , Τυφέκια Μ-16  και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας !

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Διεύθυνσης Πεζικού η Συγκρότηση μιας Ειδικής  Ομάδας Μαχητών απο Σπουδαστές της ΣΜΥ και τα αποτελέσματά της από την ρεαλιστική εκπαίδευση των Σπουδαστών ,θα δώσει τα Συμπεράσματα εκείνα, που θα ανοίξει ο δρόμος για την αναβάθμιση του Συνόλου του Οπλισμού του Ελληνικού Στρατού που στηρίζεται στα G-3!

Να επισημανθεί οτι ο πρόσθετος εξοπλισμός  δεν έχει μεγάλο Οικονομικό  κόστος και μπορεί να τον αντέξει ο Προϋπολογισμός του ΓΕΣ

Μια σοβαρή προσπάθεια προς ένα καλύτερο εξοπλισμό των Μαχητών του Στρατού Ξηράς …Στο Προσκήνιο

Ανάλογη Ομάδα Μαχητών με το Αναβαθμισμένο G-3    αναμένεται  να συγκροτηθεί και στη ΣΣΕ