Όταν ο Αρχηγός αντάμωσε τον …»Αξιωματικό του Θεού»!!

Ορκωμοσία των Μονίμων Λοχιών στη ΣΜΥ και το σάστισμα του Α/ΓΕΣ απο την  Λεβέντικη παρουσία των Σπουδαστών ,πήρε και την ευχάριστη έκπληξη της αντάμωσης του Ηγουμένου Μακάριου ,γνωστός στη περιοχή ώς ο Αξιωματικός του Θεού!

Ο Πατέρας Μακάριος  πρώην Αξιωματικός που υπηρετούσε στη Σχολή των Μονίμων Υπαξιωματικών ,έλαβε το μήνυμα και παραιτήθηκε  απο το Στράτευμα για να αφιερωθεί στο Θεό !

Αφού  πήγε σε ένα σχεδόν ερειπωμένο Μοναστήρι της περιοχής ,κατάφερε να το αναστυλώσει και  εκτελεί ένα τεράστιο πνευματικό έργο στη περιοχή

Δεν ξέχασε όμως ποτέ τη Σχολή και σε κάθε εκδήλωση δίνει το δικό του παρών …Γνωστοί απο τον Έβρο με τον Α/ΓΕΣ  όπου και  υπηρέτησαν μαζί ,η συγκίνηση περίσσεψε κατά την αντάμωση τους !!

Ο Ηγούμενος Μακάριος  ήταν  συμμαθητής  στη ΣΣΕ του νυν ΥΦΕΘΑ και Επιτίμου Α/ΓΕΣ  Στεφανή …Εκτός των Πνευματικών αγώνων δίνει πάντα το παρών στα Συλλαλητήρια και τους Αγώνες για την Μακεδονία μας !


Διάφορα Άρθρα