Πάνω -κάτω το Αιγαίο για μια ακόμη φορά τα Τούρκικα CN-235…Που θα πάει αυτό ;

Οι Τούρκοι απογείωσαν δυο(2) CN-235 που πήραν πάνω-κάτω το Αιγαίο και σήμερα στους Ουρανούς το Αιγαίο …προβαίνοντας σε 29 Παραβιάσεις και 2 Παραβάσεις

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε την αναχαίτιση των Τούρκικων Κατασκοπευτικών αλλά αυτά συνέχισαν σε όλο το Αιγαίο αφού γνωρίζουν εκ των προτέρων οτι δεν θα τα καταρρίψουν …Που θα πάει αυτή η κατάσταση τελικά ;

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 14ηΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 29

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  • Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.