Παράδοση της Διοίκησης του «FOB» Ακτίου …Με Νατοϊκή Παρουσία!(φωτό)

Παράδοση της Διοίκησης του FOB Ακτίου …Με Υψηλή Νατοϊκή Παρουσία

Η παράδοση της διοίκησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου  στο Forward Operating Base (FOB) Ακτίου, παρουσία του Επιτελάρχη του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Υποπτεράρχου (Ι) Δημητρίου Τζουμερκιώτη , ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας ..

Η Τελετή της Παράδοση έγινε και με την παρουσία της NATO Airborne & Early Warning Force Commander, Major General Dawn Dunlop, του NATO Airborne & Early Warning E-3A Component Commander, Brigadier General Karsten Stoye

Η τελετή παραλαβής Διοίκησης του FOB Ακτίου από τον Σμήναρχο (Ι) Απόστολο Καστώρη….