Παραβιάσεων & Παραβάσεων συνέχεια στο Αιγαίο…Στα Όρια οι Χειριστές μας

29 παραβιάσεις & 4 παραβάσεις απο 2 Τουρκικά CN-235 σε όλο το Αιγαίο και 4 μαχητικά F-16 , ήταν η σημερινή μέρα …με τα νεύρα των Χειριστών μας να είναι στα Όρια ,αφού δεν παίζει καμιά εντολή κατάρριψης

Πολύ θα θέλαμε να μάθουμε τι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό οι σύμβουλοι του ,  μην τυχόν και θυμώσουν οι Τούρκοι  …Κάτι σαν οτι οι Λαθρομετανάστες θα σώσουν τον δημογραφικό πρόβλημα της  Ελλάδος να πούμε που μας λένε τώρα τελευταία ;

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 (2 CN-235)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 6

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 29 (1 από τα μαχητικά και 28 από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική….Το πως κρατάνε ακόμη οι Χειριστές μας και δεν τους κατεβάζουν είναι απορίας άξιο!!