Παραβιάσεις & Εμπλοκές από Οπλισμένα Τουρκικά Μαχητικά της …(Διαλυμένης ΤΗΚ)

Συνεχίζονται καθημερινά πλέον οι Παραβιάσεις και οι Εμπλοκές με  3 σχηματισμούς από 4 F-16 Οπλισμένα και 1 έναν ακόμη σχηματισμό από 2 F-4 Τουρκικά μαχητικά …Όλες οι Παραβιάσεις και οι Εμπλοκές έγιναν από τα Μαχητικά

Επίσης είχαμε και την πτήση ενός Τουρκικού Κατασκοπευτικού CN-235 και ενός Ε/Π

Ευτυχώς που η Τουρκική Πολεμική ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ έχει διαλυθεί …Κατά δήλωση κάποιων στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 5ηΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 3 (2x2F-16 και 1x2F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 CN-235 και 1 Ε/Π

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :11 (όλες από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Διάφορα Άρθρα