Πέρας της εκπαίδευσης των Ανθυποσμηναγών των (ΜΑ)

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στο Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ), η τελετή πέρατος εκπαίδευσης των Ανθυποσμηναγών ειδικότητας Μηχανικών Μέσων (ΜΑ).

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και περιελάμβανε πρακτική εκπαίδευση και σεμινάρια σε εξειδικευμένα αντικείμενα.

Τα πτυχία επέδωσε, στους Ανθυποσμηναγούς, ο Διοικητής του ΕΤΗΜ, Σμήναρχος (ΜΗ) Γεώργιος Δελής.