Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας της Κύπρου !!

Ο νέος Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης είναι Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος, Ιδρυτικός Συνέταιρος και Διευθυντής στο Δικηγορικό Γραφείο Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε.

Γεννήθηκε το 1974 και σπούδασε Νομικά στην Αγγλία. Ασκεί τη Δικηγορία από το 1997, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ποινικού, αστικού και εταιρικού δικαίου, αστική ευθύνη εργοδότη και διεκδίκηση μεγάλων αποζημιώσεων που αφορούν ιατρική αμέλεια καθώς επίσης έλαβε μέρος σε διαιτησίες.

Ο Σάββας Αγγελίδης είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής. Εργάστηκε ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος στην εταιρεία Χρυσαφίνης και Πολυβίου/Κώστας Δημητριάδης και Συνεταίροι.

Είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο LLPO. Είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις .

Υπήρξε Μέλος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και εκπροσώπησε την Δικηγορική Εταιρεία στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Σωματικών Βλαβών.

Ασκεί την Δικηγορία από το 1997 συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ποινικού, αστικού και εταιρικού δικαίου, αστική ευθύνη εργοδότη και διεκδίκηση μεγάλων αποζημιώσεων που αφορούν ιατρική αμέλεια καθώς επίσης μέρος σε διαιτησίες. Πρώτευσε στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για απόκτηση άδειας άσκησης Δικηγορίας.

Υπήρξε καθηγητής Ποινικού δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο Frederick University, συγγραφέας Νομικών Άρθρων και ομιλητής σε συνέδρια για ποικίλα νομικά ζητήματα.

Ασχολήθηκε με σημαντικές υποθέσεις του ποινικού δικαίου και μαζί με τον δικηγόρο Ηλία Στεφάνου ήταν δικηγόρος του Π. Νεοκλέους στη δίκη της PROVIDENCIA όπου ήταν κατηγορούμενος και καταδικάστηκε ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου.. Είναι γιος του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας Ανδρέα Αγγελίδη.