Ποιος είναι ο Σχης ε.α Ζώζιας Βασίλειος …Νέος Πρόεδρος του Τ.Σ της ΕΑΑΣ Τρικάλων!

20170716_135532~2  Ποίος είναι ποιος  ο νέος Πρόεδρος του Τ.Σ  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  της Ε.Α.Α.Σ. στο Νομό Τρικάλων…

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                   :   Ζιώζιας  Βασίλειος
ΒΑΘΜΟΣ –ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ            :   ΣΧΗΣ  Ε.Α. – Σ.Σ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                   :  Ισχομάχου  4 , Τρίκαλα .
ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΦΑΞ – Ε-Mail         :  243210-38261 , 6936709758 .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  :   27  Ιουλ  1946 .
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    :  ΄Εγγαμος .
ΑΡ . ΤΑΥΤ . Ε.Α.Α.Σ.                        :   12878

                       ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΞΕΛΙΞΗ

Απόφοιτος τάξεως 1969 . Τελείωσε όλα τα σχολεία  του Σ.Ε.Μ. , τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού , με όλα τα τμήματά της  Α/Φ – Ε/Π και εκπαιδευτής πτήσεων, τη Σχολή Πολέμου .

Αποστρατεύθηκε το 1989 υποβάλλοντας υποψηφιότητα  στις εκλογές  του Μαίου , ως ανεξάρτητος μεμονωμένος .
ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ :
                                  

                              ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗ :

Από το 1990 είναι Πρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙ-ΚΟΥ ΑΓΩΝΑ  ( ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) / Παράρτημα Ν . Τρικάλων ,όπου  κατά τη διάρκεια της προεδρίας του  πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές επισκέψεις σε χωριά και σχολεία της Βορείου Ηπείρου , με σκοπό την  εμψύχωση των αδελφών μας αλλά και την υλική ενίσχυση με τρόφιμα  και εκπαιδευτικό υλικό .

ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΕΣ :  Αγγλική , πολύ καλή .
ΓΝΩΣΗ  Η/Υ .        Εξειδικευμένη χρήση ιντερνέτ κ.λ.π.