Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου….Το Κόσμημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων! (video)!

Εντός των ορίων της παλαιάς πόλης του Ναυπλίου, στην οδό Aμαλίας 22, βρίσκεται το Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου, παράρτημα του εξαιρετικού Πολεμικού Μουσείου Αθήνας.

Το τριώροφο πέτρινο κτίριο στο οποίο λειτουργεί από το 1988 το εν λόγω μουσείο έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς ήταν αυτό που επελέγη το 1828 από τον πρώτο κυβερνήτη της ελεύθερης Eλλάδας, Iωάννη Kαποδίστρια, για να φιλοξενήσει την πρώτη Στρατιωτική Σχολή Eυελπίδων της χώρας μας.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων υπήρξε προσωπικό όραμα του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος επιθυμούσε να επανδρώσει το στρατό του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με ικανά και υψηλής κατάρτισης στελέχη.

Προς τούτο ο Καποδίστριας προέβη στη σύσταση της Σχολής το καλοκαίρι του 1828, ονομάζοντας μάλιστα ο ίδιος τους πέντε πρώτους μαθητές αυτής Ευέλπιδες.

Τον Ιούλιο του 1831 αποφοίτησαν από τη Σχολή οι πρώτοι μαθητές ως ανθυπολοχαγοί του Πυροβολικού.

Η Σχολή στεγάστηκε στο συγκεκριμένο κτίριο του Ναυπλίου επί έξι σχεδόν χρόνια, ακολούθως δε, το 1834, μεταφέρθηκε στην Αίγινα.

Το Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου αποσκοπεί κατ’ αρχήν στη διάσωση της ιστορικής μνήμης, στη συλλογή και την ανάδειξη αντικειμένων και γραπτών μαρτυριών που σχετίζονται με τη νεότερη ελληνική ιστορία, από τους Προεπαναστατικούς Χρόνους έως την περίοδο της αποτίναξης του γερμανικού ζυγού από τους Έλληνες.

Στο μουσειακό υλικό περιλαμβάνονται ποικίλα κειμήλια και ενθυμήματα που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821, στην ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908), στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13), στην εμπλοκή της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και τη Γερμανική Εισβολή, στην Κατοχή και την Απελευθέρωση.

Δειτε παρακάτω ένα βίντεο από εργασία μαθητών του Γυμνασίου Αγίας Τριάδας:.