Προμήθεια Ελαστικών Λέμβων Εφόδου για τις Ειδικές Δυνάμεις του ΠΝ

Στις 15 Ιανουαρίου 2020 προκηρύχθηκε διαγωνισμός από την ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ για την προμήθεια Ελαστικών Λέμβων εφόδου  7-10 Ατόμων για τις Ειδικές Δυνάμεις του  ΠΝ

Αλλά και την Εν Συνεχεία Υποστήριξή τους 7ετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 2.030.400,00 €, προς κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Download the PDF file .