Η Πρόταση του Συνδέσμου Αποφοίτων της ΣΜΥ …Για τη μετονομασία του Στρατοπέδου της Σχολής

Απο το Σύνδεσμο  Αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών λάβαμε την παρακάτω πρόταση για την μετονομασία του Στρατοπέδου της Σχολής …

Σας υποβάλλουμε συνημμένα πρόταση του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών που αφορά την μετονομασία του Στρατοπέδου ‘ΚΑΒΡΑΚΟΥ’ που εδρεύει η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα.

Η παραπάνω πρόταση φρονούμε ότι θα ληφθεί σοβαρά υπ όψιν, καθ’ όσον, εκτός τού ότι αντιπροσωπεύει όλους τους αποφοίτους της ΣΜΥ, θα γίνει αποδεκτή από όλους και θα ηρεμήσει και τα ήδη οξυμένα πνεύματα της τοπικής κοινωνίας, η οποία τόσα χρόνια τώρα, στηρίζει τη Σχολή στο έργο της και νοιώθει περήφανη για αυτή.