Σάλτα & Έζεψε τα Άρματα ο Αρχηγός …Για που το έβαλε ;

Σάλτα στα Άρματα του Α/ΓΕΣ σήμερα Κέντρο εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων στον  Αυλώνα Αττικής  ,μαζί με τους νέους Τεθωρακισμένους… Όπου και συμμετείχε στην εκπαίδευση «μηχανοδήγηση άρματος Μ48Α5 MOLF»

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής.  Ζόρικα Αρχηγέ τα Άρματα  …Πέρασαν και χρόνια βλέπεις

Αμέσως μετά επισκέφτηκε τη Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ), όπου πραγματοποίησε ομιλία στους εκπαιδευόμενους Ανθυπίλαρχους Τάξης ΣΣΕ/2018 «Αντιστράτηγος (ΜΧ) Κωνσταντίνος Κάλλαρης», του τμήματος βασικής εκπαίδευσης, στην οποία μεταξύ άλλων τόνισε:

– Να καταβάλουν προσπάθεια για την εξεύρεση αποτελεσματικών και συχνά ανατρεπτικών λύσεων, μέσω της «πλάγιας σκέψης» («Thinking Out of the Box»), ξεκλειδώνοντας τους ορίζοντες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

– Να θέτουν όραμα και στόχους και να εστιάζουν την προσπάθειά τους στην υλοποίηση αυτών.

– Να συμβάλλουν στη δημιουργία Πνεύματος Μονάδας και να προσπαθούν να εμπνέουν τους συνεργάτες τους.

– Να συμβάλλουν στη δημιουργία Πνεύματος Μονάδας και να προσπαθούν να εμπνέουν τους συνεργάτες τους.