Σαν πολύ συχνά βγαίνουν τελευταία Άρματα και (ΤΧΕ) στον …’Εβρο!!

Την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο των δράσεων αποτροπής και ελέγχοιυ της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενεργοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν τα Τμήματα Χρονικών Ετοιμοτήτων (ΤΧΕ) της 31ηςΜηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ»).1[67962]

Η δραστηριότητα αξιολογήθηκε από το Δ΄ Σώμα Στρατού και διαπιστώθηκε η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σχηματισμού, το εξαίρετο ηθικό και το επιθετικό πνεύμα του προσωπικού, καθώς και η υψηλή λειτουργικότητα των
μέσων.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

??

????????????????????????????????????

??????????

OLYMPUS DIGITAL CAMERA