Σάρωσαν όλο το Αιγαίο 3 Τούρκικα CN-235 & Προέβησαν σε 41 Παραβιάσεις

Για μια ακόμη φορά τα 3 Τουρκικά Κατασκοπευτικά  μας πήγαν Πάνω-Κάτω το Αιγαίο με το μανδύα της Αποστολής του ΝΑΤΟ για δήθεν ανθυποβρυχιακό πόλεμο κατά των Ρώσικων Υποβρυχίων  και μας πλάκωσαν στις Παραβιάσεις σε όλο το Αιγαίο

Κάποτε η πολεμική μας Αεροπορία δεν απογείωνε καν μαχητικά για την παρακολούθηση των  CN-235 αλλά τώρα οι ημέρες είναι πονηρές και οι νύχτες γκαστρωμένες

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 10ηΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ   : 41

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.