Σε ετοιμότητα ακόμη και τα «Σκυλιά του Πολέμου»…Έθεσε στο Δ’ΣΣ το ΓΕΣ!

6Απίστευτο και όμως αληθινό μετά από  την Επίσκεψη -επιθεώρηση των Μονάδων του Δ’Σ Στρατού απο τον Α/ΓΕΣ …διατάχθηκε να ελεγχθεί και  η επιχειρησιακή Ικανότητα των Στρατιωτικών Σκύλων  και των Συνοδών τους απο Ειδικό  Εκπαιδευτή του Στρατού !

3Ο Έλεγχος εκτελέστηκε σε ρεαλιστικές συνθήκες σε Ενέδρες ετοιμότητα και στην σύλληψη τυχόν  Εισβολέα στο Τομέα  Ευθύνης του Δ.Σ Στρατού !

Το διήμερο 30 και 31 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της επιχειρησιακής ικανότητας και εκπαίδευσης των Στοιχείων Εκπαιδευμένων Συνοδών-Σκύλων (ΣΕΣ-Σ) Μονάδων του Δ΄ Σώματος Στρατού, από εκπαιδευτή σκύλων του Γ΄ Κτηνιατρικού Νοσοκομείου.8

Τέτοιου είδους έλεγχοι, πραγματοποιούνται σύμφωνα με προγραμματισμό του ΓΕΣ…Αλλά  και εκτάκτως όταν  το απαιτήσουν οι συνθήκες …»Στη εικόνα Συνοδός του Σκύλου είναι Στρατιωτικός του ωραίου φύλλου»Στον Στρατό  ως γνωστό δεν υπάρχουν διακρίσεις!1

Τα ΣΕΣ-Σ επαυξάνουν τα μέτρα ασφάλειας ευαίσθητων εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, δρώντας ως στοιχεία περιπόλου, ενέδρας και ανίχνευσης και σύλληψης εισβολέα.