Σεμινάριο Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (CSAR) στο ΚΕΑΤ

Από τη Δευτέρα 18 έως και την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), το 1ο Σεμινάριο Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (CSAR) του Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) για το έτος 2019.

Το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην προετοιμασία, σχεδίαση και υλοποίηση της επιχείρησης, καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Τα πιστοποιητικά, στα δεκαοκτώ (18) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, επέδωσε ο Διοικητής του ΚΕΑΤ, Σμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας.