Σκηνικό πολέμου στο Αιγαίο… 48 παραβιάσεις, οπλισμένα μαχητικά και εμπλοκές

Στο κόκκινο το θερμόμετρο στο Αιγαίο με τους Τούρκους να προχωρούν σε νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Συγκεκριμένα 16 F-16, εκ των οποίων τα 8 οπλισμένα, 1 CN 2-35 και 3 UAV, συνεχίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις, προχώρησαν σε 48 παραβιάσεις, ενώ υπήρξαν και 3 εμπλοκές (εικονικές αερομαχίες) με ελληνικά μαχητικά που είχαν απογειωθεί για τα αναχαιτίσουν.

Οι 38 παραβιάσεις έγιναν από ένα UAV, ενώ οι υπόλοιπες 10 από τα μαχητικά

Επιπλέον τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν και σε 13 παραβάσεις του FIR.

 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 25η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 8 (8×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 4 (3 UAV, 1 CN-235)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 20

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 8

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 13

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 48 (38 από τα UAV, 10 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 3

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

 

1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.