Σκηνικό πολέμου στο Αιγαίο – Μαζικές υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά (upd)

Σκηνικό πολέμου στήνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με μαζικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.

Συγκεκριμένα:

THN TETAPTH 27 AΠPIΛIOY 2022 ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN AEPOΣKAΦΩN F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ANΩΘEN N. APKOI ΣTIΣ 10:18 ΣTA 27.000 ΠOΔIA, ΣTIΣ 10:21 ΣTA 26.000 ΠOΔIA KAI ΣTIΣ 10:28 ΣTA 22.000 ΠOΔIA, ANΩΘEN N. ΛEIΨOI ΣTIΣ 10:19 ΣTA 27.000 ΠOΔIA, ΣTIΣ 10:22 KAI ΣTIΣ 10:24 ΣTA 26.000 ΠOΔIA KAI ΣTIΣ 10:26 ΣTA 21.000 ΠOΔIA, ANΩΘEN N. AΓAΘONHΣIOY ΣTIΣ 10:29 ΣTA 25.000 ΠOΔIA, ANΩΘEN N. ΣAMOY ΣTIΣ 10:33 ΣTA 25.000 ΠOΔIA, ANΩΘEN N. ΦOYPNOI ΣTIΣ 10:37 ΣTA 26.000 ΠOΔIA KAI ANΩΘEN N. OINOYΣΣΩN ΣTIΣ 10:43 ΣTA 28.000 ΠOΔIA.

Νέες υπερπτήσεις:

ΔEYTEPO ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN AEPOΣKAΦΩN F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ΣTIΣ 12:13 ANΩΘEN N. ΦAPMAKONHΣIOY, ΣTIΣ 12:15 ANΩΘEN N. ΛEIΨOI, ΣTIΣ 12:17 ANΩΘEN N. ΦOYPNOI KAI ΣTIΣ 12:24 ANΩΘEN N. OINOYΣΣΩN ΣTA 26.000 ΠOΔIA ANTIΣTOIXA.

EΠIΠPOΣΘETA TPITO ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN AEPOΣKAΦΩN F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ΣTIΣ 17:17 ANΩΘEN N. ΛEIΨOI ΣTA 27.000 ΠOΔIA KAI ΣTIΣ 17:18 ANΩΘEN N. APKOI ΣTA 14.000 ΠOΔIA.