Στους 32χιλιάδες οι λαθρομετανάστες στα hotspot των Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, των δομών φιλοξενίας , διαμένουν σε 33 δομές  32.099 άτομα, με δυνατότητα φιλοξενίας 41.478 .

Οι δομές Σάμου, Ελαιώνα, Διαβατών και Αλεξάνδρειας έχουν υπεράριθμο αριθμό ατόμων σύμφωνα με την κατανομή  που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για την 06 Μαΐου 2021 ανέλαβαν το έργο της παροχής 11.394 μερίδων φαγητού, λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου.

Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.