Στους 52 χιλιάδες οι λαθρομετανάστες στα hotspot των Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας , διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 51.609 άτομα, με δυνατότητα φιλοξενίας 36.121 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου, Κω και Διαβατών έχουν υπεράριθμα άτομα.

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 30 Ιουλίου 2020 ανέλαβαν το έργο της παροχής 29.604 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 232 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών).

Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.


Διάφορα Άρθρα