Στρατηγός Κουτρής : Ξεδιπλώνει τις θέσεις του ως Υποψήφιος Πρόεδρος της ΕΑΑΣ

Ο Στρατηγός Κουτρής σε Περιοδεία στα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ με υποψήφια Μέλη του Δ.Σ της ΕΑΑΣ ξεδίπλωσε τις θέσεις του με κυρίαρχο σύνθημα την αύξηση των Αποστράτων Αξιωματικών που θα πλαισιώσουν την ΕΑΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Για να σε ακούν πρέπει να είσαι ισχυρός…Η πρώτη και δυνατή προσπάθεια

  • Αύξηση των εγγεγραμμένων μελών.

  Όσοι περισσότεροι, τόσο δυνατότεροι.

 •     Επαφή, συνεργασία και συντονισμός με ΟΛΕΣ τις ενώσεις, συνδέσμους και πρωτοβουλίες των στρατιωτικών που αναδεικνύουν τη συμμετοχή μας στην κοινωνία των πολιτών (ΣΕΕΘΑ, Σύνδεσμοι Όπλων-Σωμάτων, Σύνδεσμοι Τάξεων ΣΣΕ, Κιβωτό Ολιστικής Παιδείας ΕΔ, ΣΑΑΥΣ, ΣΑΣΜΥ, ΠΣΑΕΜΘ, Λέσχες κ.α.).
 •    Διαρκής συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ), το δευτεροβάθμιο ΝΠΙΔ στο χώρο των Αποστράτων, και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ), το δευτεροβάθμιο ΝΠΙΔ στο χώρο των Αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας.
 • Συνεργασία με αντίστοιχες Ενώσεις του Εξωτερικού, με τη χρησιμοποίηση καταλλήλων γλωσσομαθών Μελών της, με ανάλογη εμπειρία.

Η Ε.Α.Α.Σ. ας είναι η ομπρέλα που προστατεύει και συνεργάζεται με τους πάντες.

 

 1. Αύξηση της Επιρροής στην Κοινωνία.
 • Σύμβουλος Κυβέρνησης και Κοινοβουλίου για κάθε θέμα που αφορά Ασφάλεια, Άμυνα, Ένοπλες Δυνάμεις και Στρατό Ξηράς.
 • Συνεργασία με ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
 •  Οργάνωση Ημερίδων για εθνικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά θέματα και συνεργασία με άλλους φορείς σε ανάλογες διοργανώσεις.
 • Ανάδειξη του κοινωνικού έργου των αποστράτων σε πολλά επίπεδα.Βουλευτές, πολιτευτές, δήμαρχοι/δημοτικοί σύμβουλοι, επιστήμονες σε άλλα πλην Στρατού επιστημονικά πεδία, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες κ.λ.π.
 • Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις εθελοντικού χαρακτήρα.
 1. Αλλαγές στην Οργάνωση και εσωτερική λειτουργία της Ε.Α.Α.Σ.
 •      Τροποποίηση του νομοθετικού της πλαισίου, ώστε να καταργηθούν αναχρονιστικές διατάξεις και να προστεθούν νέες σύγχρονες.
 •     Εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της.
 • Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου των εκλογών.
 • Βελτίωση των εγκαταστάσεων των ιδιόκτητων κτηρίων των Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ. και απόκτηση νέων, όπου απαιτείται.
 • Επιδίωξη αποζημίωσης των Μελών των Δ.Σ. των Παραρτημάτων.
 • Εκσυγχρονισμός Εφημερίδας και Ιστοσελίδας.

 

 1. Κύρια Θέματα που μας αφορούν

α.   Οικονομικά

              Διαρκής ΑΓΩΝΑΣ για την προάσπιση των συμφερόντων και πλήρη απο-κατάσταση όλων των σε βάρος των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. αδικιών, με κάθε νόμιμο μέσον, αλλά και ορθή αποκατάσταση των υπέρ ημών αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

        β.    ΜΤΣ

 • Ενίσχυση των πόρων του ΜΤΣ, με έσοδα εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατ’ αναλογία των αντιστοίχων που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς, ανάλογα του αριθμού των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ, ώστε οι παροχές (ΜΕΡΙΣΜΑ, ΒΟΕΑ) να είναι και εξισωμένες και ανταποδοτικές.
 • Εξεύρεση νέων πόρων του ΜΤΣ, και οπωσδήποτε όχι σε βάρος του ΕΚΟΕΜΣ.
 • Εξεύρεση νέων πόρων ΕΚΟΕΜΣ (π.χ. από εκμισθώσεις περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΘΑ, κ.α.).
 • ΑΓΩΝΑΣ για τη βιωσιμότητα του ΜΤΣ, με ταυτόχρονη αύξηση των ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ μας.

γ.    ΥΓΕΙΑ – ΝΙΜΤΣ

 • Διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων στο ΝΙΜΤΣ, με Υπαξιωματικούς και οικογένειες αυτών.
 • Εξυπηρέτηση των ανασφαλίστων τέκνων και στο ΝΙΜΤΣ.
 • Βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών, υγειονομικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών.

        δ.         ΑΟΟΑ

 • Συμμετοχή της Ε.Α.Α.Σ. στο Δ.Σ. αυτού με Μέλος της.
 • Ρύθμιση μηνιαίων δόσεων δανείων, ώστε αυτές να μην ξεπερνούν το 1/10 του καθαρού εισοδήματος του δανειολήπτη.
 • Εξυπηρέτηση Μελών με νέα χαμηλότοκα δάνεια.
 • Συνδρομή στην τελική επίλυση του ζητήματος του Πικερμίου.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών και των προγραμμάτων που έχει εξαγγείλει.

 

ε.    ΟΣΜΑΕΣ

               Στενότερη επαφή με τη Διοίκησή του, για επιτάχυνση τακτοποίησης εκκρεμοτήτων στα προγράμματα.


Διάφορα Άρθρα