Συμφωνία Ελλάδος- Τουρκίας & για 4ο κύκλο των δήθεν … «ΜΟΕ» !!!

Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας Ελλάδος και Τουρκίας συμφώνησαν να διεξάγουν τον 4ο κύκλο συνομιλιών για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Η ημερομηνία και λοιπές λεπτομέρειες της επικείμενης συνάντησης θα αποφασιστούν σύντομα….Πάντως σύμφωνα με την προϊστορία των περίφημων δήθεν ΜΟΕ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ,μόνο εμείς τα τηρούσαμε !

Να επισημάνουμε ότι :Από 21 έως 24 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συνάντηση μεταξύ ελληνικής και τουρκικής αντιπροσωπείας.

Σκοπός της συνάντησης, η οποία αποτελεί την πρώτη από μία σειρά συναφών τέτοιων συναντήσεων που έχει συμφωνηθεί να διεξαχθούν, ήταν η, σε τεχνικό επίπεδο, διερεύνηση δραστηριοτήτων/ενεργειών εντός του πλαισίου Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), για την  πρόληψη και αποφυγή εστιών έντασης κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Θυμάστε τι ακριβώς αντιμετωπίσαμε το 2020  που φτάσαμε 3 φορές σε Σύγκρουση με τους Τούρκους ;Οι Τούρκοι ποτέ δεν τήρησαν την υπογραφή τους και καλό είναι να το θυμόμαστε