Συνεδρίαση του Νεοσυσταθέντος Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου στο Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ»

Tην Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) υπό τη νέα του σύνθεση, επί του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ».

 

Η νέα σύνθεση του ΑΝΣ είναι η ακόλουθη: 

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (Α.N.Σ.) ανάλογα με τη σύνθεση του διακρίνεται σε Συμβούλιο Ολομέλειας, Βασικής Συνθέσεως και Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας).

Το Συμβούλιο Ολομέλειας αποτελείται από:

α. Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο.
β. Όλους τους ευρισκόμενους στη χώρα μόνιμους εν ενεργεία Αντιναυάρχους και Υποναυάρχους, που κατέχουν οργανικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού και Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως μέλη.

Το Συμβούλιο Βασικής Συνθέσεως αποτελείται από:

α. Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο,
β. Τον Αρχηγό Στόλου.
γ. Τρεις μάχιμους Υποναυάρχους μόνιμους εν ενεργεία, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού και Γ.Ε.Θ.Α. που ορίζονται από τον Α/Γ.Ε.Ν.. Εφόσον υφίσταται Αντιναύαρχος Υπαρχηγός Γ.Ε.Ε.Θ.Α. αυτός μετέχει αντί ενός μάχιμου Υποναυάρχου, και
δ. Έναν Αντιναύαρχο Μηχανικό, ως μέλη.

Το Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας) αποτελείται από τους:

α. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο.
β. Αρχηγό Στόλού.
γ. Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
δ. Αντιναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικού ή Υγειονομικού, εφόσον υφίστανται θέματα της αρμοδιότητάς τους, ως μέλη.

Τα Ανώτατα Ναυτικά Συμβούλια Ολομέλειας και βασικής Συνθέσεως βρίσκονται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον των μελών, το δε περιορισμένης συνθέσεως, εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος και δύο ή τρία κατά περίπτωση μέλη του.