Συνεκπαίδευση Εθνικής Φρουράς και Ενόπλων Δυνάμεων της Γερμανίας σε Αντικείμενα Ειδικών Επιχειρήσεων

Από 06 έως 10 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας, συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Φρουρά (ΕΦ) και τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) της Γερμανίας, συνεκπαίδευση τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ).

Η ΕΦ συμμετείχε με τμήμα ΕΕ της Διοίκησης Καταδρομών και οι Γερμανικές ΕΔ με προσωπικό και μεταφορικά ελικόπτερα ΝΗ 90, που φιλοξενούνται στην Κύπρο.

Ειδικότερα η συνεκπαίδευση περιελάβανε εκτέλεση βολών μάχης ατομικού και ομαδικού οπλισμού και εκπαίδευση στον αγώνα κατοικημένων τόπων. Επιστέγασμα της ήταν η διεξαγωγή άσκησης μικρής κλίμακας το σενάριο της οποίας προέβλεπε εκτέλεση άμεσης επιθετικής ενέργειας από αερομεταφερόμενο Τμήμα ΕΕ.

Η συνεκπαίδευση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθότι αναδεικνύει τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των ΕΔ Κύπρου και Γερμανίας και παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, συνδράμει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση κοινών αποστολών σε όλα τα επίπεδα.

 Περισσότερα Άρθρα