Τα Κομάντο στο ΚΕΑΠ ανέμεναν τον «δικό τους Αρχηγό» …αλλά δεν πήγε

Ανέμεναν τα Κομάντο του ΚΕΑΠ  τον δικό τους Αρχηγό προερχόμενο απο τα σπλάχνα των Καταδρομών , για ευχές τα Χριστούγεννα ,που αν και πήρε σβάρνα τις Μονάδες σε Ήπειρο ,Θράκη και νησιά σε εμάς δεν ήρθε έλεγαν με παράπονο !

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) είναι Μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων υπαγόμενη απ΄ ευθείας στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων

. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1965. Το Στρατόπεδο συγκροτήθηκε στη Ρεντίνα Χαλκιδικής το Νοέμβριο του 1965 από το διατεθέν Κέντρο Εκπαιδεύσεως Καταδρομών του Γ΄ΣΣ (ΚΕΚ/Γ΄ ΣΣ) και  φέρει το όνομα του Αντιστρατήγου Γεωργίου Κατσάνη, ο οποίος, Διοικητής Μονάδας Καταδρομών, έπεσε μαχόμενος κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974.

ΚΕΑΠ – Αποστολή α.  Η εκπαίδευση στις Καταδρομικές Επιχειρήσεις και στον Ανορθόδοξο Πόλεμο των:

(1)  Αποφοιτούντων από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Ανθλγών Πεζικού ,  των Μονίμων Υπαξιωματικών (ΠΖ) της ΣΜΥ όπως και Μονίμων Αξκών και Υπαξκών Ετέρων όπλων και Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
(2)  Μονίμων Αξκών, ΔΕΑ, Μονίμων Υπαξκών και ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που επιλέγονται  για τις Ειδικές Δυνάμεις.
(3)  Προσωπικού από ξένες χώρες   (4)  Προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ – ΛΣ – ΠΣ).
β.  Η εκπαίδευση σε αντικείμενα Περιπόλων Αναγνωρίσεως Μακράς Ακτίνας, Αποδράσεως και Διαφυγής, Ελευθέρων σκοπευτών, Καταστροφών, Αντίστασης στην ανάκριση στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων, Αξκών Ετέρων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ξένων χωρών.
γ.   Η εκπαίδευση ανδρών των Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού σε ειδικά αντικείμενα  Καταδρομών