Τι απαντούν οι Δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την …»Γραφειοκρατική καθήλωση» των Α/Φ Μιράζ!

H έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης αγοράς ανταλλακτικών για τα μαχητικά Μirage της Πολεμικής Αεροπορίας προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, κυρίως ως προς τον χρόνο που χρειάστηκε για να εγκριθεί, με κατηγορίες για «γραφειοκρατική καθήλωση» των αεροσκαφών.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιχειρεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους….Για το ποιος ευθύνεται για την Καθήλωση των Α/Φ

Σε αυτή αναφέρεται, ότι σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα διεκπεραιώθηκε ο έλεγχος ενός πολύπλοκου σχεδίου με την έκδοση 70σέλιδης δικαστικής Πράξης.

Και επισημαίνει: «Σωστό είναι να ψέγουμε τις αδυναμίες και ολιγωρίες του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά στις περιπτώσεις που οι φορείς του ανταποκρίνονται επαξίως και εγκαίρως στην αποστολή τους, σωστό είναι, επίσης, να τους επαινούμε ή, τουλάχιστον, να μην διαστρεβλώνουμε τα πραγματικά γεγονότα προς άκοπο εντυπωσιασμό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σχετικά με τον χρόνο περάτωσης του σχεδίου συμβάσεως για τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών MIRAGE 2000/-5 και προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενόψει της εσφαλμένης πληροφόρησης  ότι δήθεν ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθυστέρησε πλέον των πέντε μηνών, ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

α) Ο Φάκελος της σύμβασης υποβλήθηκε για έλεγχο και πρωτοκολλήθηκε στο  Δικαστήριο στις  17.7.2020 (αριθ. πρωτ.37106/17.7.2020).

β) Από τον εισηγητή – δικαστή της υπόθεσης διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα υποβληθέντα στοιχεία και ζητήθηκε από τη Διοίκηση η συμπλήρωση του φακέλου. Επειδή καθυστερούσε η αποστολή των ζητηθέντων στοιχείων, εκδόθηκε από τον οικείο δικαστικό σχηματισμό (Κλιμάκιο) η υπ’ αριθ. 291/2020 Πράξη, με την οποία, μεταξύ των άλλων, προσδιορίζονταν τα στοιχεία-έγγραφα, που η Διοίκηση όφειλε να αποστείλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την ολοκλήρωση του ελέγχου. Η Πράξη αυτή κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 10.8.2020.

γ) Στις 28.8.2020 υποβλήθηκαν από το ΥΕΘΑ τα στοιχεία που ζητήθηκαν με την ως άνω Πράξη του Κλιμακίου.

δ) Την ίδια ημέρα (28.8.2020) ο φάκελος και τα συμπληρωματικά στοιχεία της εν λόγω σύμβασης χρεώθηκαν σε εισηγητή, ο οποίος εισήγαγε την υπόθεση, στις 3.9.2020, σε διάσκεψη στο αρμόδιο Κλιμάκιο. Με την 330/2020 Πράξη του Κλιμακίου, η οποία κοινοποιήθηκε στο ΥΕΘΑ στις 8.9.2020, το σχέδιο σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών MIRAGE 2000/-5 κρίθηκε νόμιμο.

Εκ των ανωτέρω επίσημων στοιχείων, είναι πρόδηλο ότι ο έλεγχος του σχεδίου συμβάσεως όχι μόνο δεν καθυστέρησε «πλέον των πέντε μηνών» στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως αδοκίμως και ψευδώς αναφέρεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας πλήρη συνείδηση των εθνικών προτεραιοτήτων, υπερέβαλαν εαυτούς και σε χρονικό διάστημα μικρότερο κατ’ ουσίαν του μηνός διεκπεραίωσαν τον έλεγχο ενός  πολύπλοκου και νομικώς δυσχερούς σχεδίου συμβάσεως με την έκδοση δικαστικής Πράξεως πλέον των εβδομήντα σελίδων.

Σωστό είναι να ψέγουμε τις αδυναμίες και ολιγωρίες του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά στις περιπτώσεις που οι φορείς του ανταποκρίνονται επαξίως και εγκαίρως στην αποστολή τους, σωστό είναι, επίσης, να τους επαινούμε ή, τουλάχιστον, να μην διαστρεβλώνουμε τα πραγματικά γεγονότα προς άκοπο εντυπωσιασμό

πηγή:olympia.gr

Συμπέρασμα : Τα έγγραφα έφτασαν τον Ιούλιο του 2020  και τέλος Αυγούστου απο το ΥΠΕΘΑ τα στοιχεία που ζητήθηκαν …Άρα η ευθύνη είναι καθαρά στο ΥΠΕΘΑ και στην ΓΔΔΕ που απο τον Δεκέμβριο τα έστειλαν τον Ιούλιο στο Ελεγκτικό Συνέδριο !

Στο ΥΠΕΘΑ δεν υπάρχει καμιά ανησυχία ώστε να διατάξουν μια ΕΔΕ για το ποιος ή ποιοι καθυστέρησαν την αποστολή των Εγγράφων ; Μήπως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω ;

«Μήπως οι Χαρτογιακάδες για την συνεχιζόμενη καθήλωση των Μιράζ κρύβονται στο ΥΠΕΘΑ ;»


Διάφορα Άρθρα