Οι Τούρκοι βγήκαν Οπλισμένοι να …»Προϋπαντήσουν» το Στρατιωτικό κλιμάκιο των «ΜΟΕ»

Σε τι ακριβώς πιστεύουν οι Τούρκοι και γιατί εμείς να πρέπει να κρατήσουμε τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς ; Αφού ακόμη και σήμερα οι Τούρκοι έστειλαν οπλισμένα μαχητικά να προϋπαντήσουν το Στρατιωτικό Κλιμάκιο των ΜΟΕ»

Για την Ιστορία καταγράφουμε την εισβολή 6 μαχητικών στο FIR Αθηνών  εκ των οποίων τα δύο ήταν Οπλισμένα, επίσης πάνω  κάτω πήραν το Αιγαίο και δύο Κατασκοπευτικά CN-235  που για μια ακόμη φορά προέβησαν σε 30 Παραβιάσεις απο τις 41 συνολικά που είχαμε και σήμερα !

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 (3x2F16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ :41 (οι 11 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.