Τουρκικές Παραβιάσει στο Αιγαίο …Συνέχεια

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι Τουρκικές Παραβιάσεις απο δυο σχηματισμούς με 4  μαχητικά εκ των οποίων τα δυο ήταν Οπλισμένα!

Ελληνικά μαχητικά αναχαίτισαν τα Τουρκικά που προέβησαν σε 7 παραβίασεις ,χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 10η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2x2F16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : –

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο