Τουρκική Γεώτρηση στην ΑΟΖ της Κύπρου …Ανακοίνωσαν οι Τούρκοι

Έναρξη Τουρκικής Γεώτρησης ανακοίνωσαν οι Τούρκοι στην ΑΟΖ της Κύπρου απο τις 18 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου …Η Κύπρος θα στείλει το περιπολικό της Ανοιχτής θαλάσσης που διαθέτει;

Όταν λέγαμε εδώ και χρόνια οτι η Εθνική Φρουρά πρέπει να προμηθευτεί ΤΠΚ και Υ/Β  γιατί  τα πράγματα θα έφτανα εδώ κάποιοι μας λοιδορούσαν !

Καιρός είναι όμως η Ελλάδα και η Κύπρος να καθίσουν και να αποφασίσουν απο κοινού τι πρέπει να κάνουν …Σχέδια υπάρχουν και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε !

NAVTEX 0950/20
TURNHOS N/W : 0950/20
MEDITERRANEAN SEA
1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E
34 06.13 N – 031 57.80 E
33 56.18 N – 031 57.80 E
33 56.18 N – 031 45.73 E
WIDE BERTH REQUESTED.
2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.
3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.


Διάφορα Άρθρα