Τουρκικών Παραβιάσεων και Εμπλοκών με Οπλισμένα F-16… Συνέχεια !!!

Τελειωμό δεν έχουν οι Τουρκικές καθημερινές Προκλήσεις των Τούρκων  Πασάδων στο Αιγαίο σε αέρα και θάλασσα με Παραβιάσεις του FIR Αθηνών και με εμπλοκές Οπλισμένων F-16 σε όλο το Αιγαίο

Οι Τούρκοι εισέβαλαν με  3 σχηματισμούς  4 F-16 και 2 F-4  στο FIR Αθηνών που να επισημανθεί οτι και τα 4 Τουρκικά F-16 ήταν Οπλισμένα και ενεπλάκησαν  με τα Ελληνικά Μαχητικά δυο φορές !

Επίσης είχαμε την εισβολή 3 CN-235 που προέβησαν σε συνολικά 33  Παραβιάσεις ,ενώ είχαμε και 8 Παραβάσεις !

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 08η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 3 (2×2 F-16, 1×2 F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 4 (3 CN-235, 1 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 8

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 33 ( όλες από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.