Με τροπολογία στις 7 Ιουνίου… Πρόσθετη χρηματοδότηση για 4 Υ/Β και 2 ΤΠΚ για το ΠΝ

Mε Τροπολογία σε σ/ν στις 7 Ιουνίου 2019 χορηγείται πρόσθετη χρηματοδότηση €17,875 εκατ. (11,95 εκατ. στα ΕΝΑΕ και 5,925 εκατ. στις ΝΒΕΕ) από τον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ για εργασίες στα 4 Υ/Β Τύπου 214 και τις ΤΠΚ υπ΄αριθμ. 6 και 7, αντίστοιχα, με παράταση υλοποίησης έως τον Σεπτέμβριο.

Ολόκληρη η τροπολογία εδώ

Download the PDF file .


Διάφορα Άρθρα