Ξανά το Τούρκικο ATR-72…Αλλά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Ενώ χθες το Τούρκικο ATR-72.γυρόφερνε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ..Σήμερα ενεφανίσθη να ίπταται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο σε πτήση Ρουτίνας όπως αναφέρουν οι Τούρκοι

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 19η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 ATR-72

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 1

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : –

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Το ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.Περισσότερα Άρθρα