Υπέρπτηση Τουρκικών F-16 άνωθεν των ν.Λεβίθα & Οινουσσών

Ώρα 10:02  τα δύο τουρκικά F-16 εκτέλεσαν υπέρπτηση πάνω από ελληνικό έδαφος και συγκεκριμένα πάνω από τη νήσο Λέβιθα. Το ζεύγος των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πέταξε σε ύψος 20.000 ποδών πάνω από τα Λέβιθα.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 10:02 ΖΕΥΓΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ F-16 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ν Λεβίβα 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΣΤΙΣ 10:45 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 10:48, ΖΕΥΓΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ F-16 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΘΕΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ Ν. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ , ΣΤΑ 26.000 ΠΟΔΙΑ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΣΤΙΣ 13:07, ΣΤΙΣ 13:10 ΚΑΙ 13:12, ΖΕΥΓΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ F-16 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΘΕΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Ν. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΣΤΑ 7.000 ΠΟΔΙΑ.


Διάφορα Άρθρα