Υπερπτήσεις με Οπλισμένα F-16 Οι Τούρκοι άνωθεν της Ζουράφα …Ενώ F-16 πέταξαν άνωθεν της ν.Παναγιάς έως και στα 330 μέτρα!!

THN TETAPTH 20 AΠPIΛIOY 2022, ENA TOYPKIKO AEPOΣKAΦOΣ F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ΣTIΣ 11:11 ANΩΘEN N. ZOYPAΦA ΣTA 11.000 ΠOΔIA.

EΠIΠPOΣΘETA, ΣTIΣ 14:57, MIA TETPAΔA TOYPKIKΩN AEPOΣKAΦΩN F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣEIΣ ANΩΘEN N. ΠANAΓIAΣ KAI N. OINOYΣΣΩN ΣTA 10.000 ΠOΔIA..

KAI ΣTH ΣYNEXEIA, ΣTIΣ 15:06, ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN AEPOΣKAΦΩN F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣEIΣ ANΩΘEN N. ΠANAΓIAΣ KAI N. OINOYΣΣΩN ΣTA 1.000 ΠOΔIA.

EΠIΠPOΣΘETA, ΣTIΣ 17:22, ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN AEPOΣKAΦΩN F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣEIΣ ANΩΘEN N. ΠANAΓIAΣ KAI N.OINOYΣΣΩN ΣTA 23.000 ΠOΔIA