Νέο Τ.Σ στο Παράρτημα της ΕΑΑΣ Τρικάλων!

7Για την επόμενη τριετία 2017 – 2020 , ο Σχης (Ε.Μ.) ε.α. Ζιώζιας Βασίλειος , θα είναι ο νέος Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Τρικάλων της Ε.Α.Α.Σ , καθώς επιλέγει και διορίζεται μαζί με τους κάτωθι οι οποίοι υπέβαλλαν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. Τρικάλων και είναι οι κάτωθι :
1 . Σχης ( Ε.Μ.) ε.α. Ζιώζιας Βασίλειος , Πρόεδρος .
2 . Ανχης (Δ.Β. ) ε.α. Γιώτης Παναγιώτης , Αντιπρόεδρος .
3 . Ανθνόμος ( ΕΛΑΣ ) . Τριανταφύλλου Παναγιώτης , Μέλος .
4 . Λγός ( ΠΖ ) , ε.α. Παλλαντζάς Γεώργιος , Μέλος .
5 . Τχης ( ΠΖ ) , ε.α. Σύρρος Ευάγγελος , Μέλος .