Παραμονεύοντας τα 12 Τούρκικα Μαχητικά & στη πρώτη Παραβίαση του FiR…Έπεσε «κατραπακιά»

ΟΙ Τούρκοι απογείωσαν σήμερα 12 Μαχητικά  και σε 5 σχηματισμούς πέταξαν σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο…εκ των οποίων τα 4 ήταν Οπλισμένα !

Αν και  τα Τούρκικα προέβησαν σε 6 Παραβάσεις τα Ελληνικά Μαχητικά τα περίμεναν και στην πρώτη Παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου έπεσε η πρώτη  Κατραπακιά …Οι Τούρκοι δεν συνέχισαν και εγκατέλειψαν άρον-άρον την περιοχή

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 20η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 6 (5×2 F-16 και 1×2 F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : –

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 12

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 1

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.