Με 2 F-16 & 1 CN-235 οι Τούρκοι προέβησαν σε 15 Παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου χώρου

Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη , με τους Τούρκους να προχωρούν σε με ένα ζεύγος F-16 και 1 CN-235  σε 15 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 2 Παραβάσεις

Συνολικά, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, πέταξαν σήμερα 2 τουρκικά αεροσκάφη (2 F-16,) και 1 CN-235

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 08η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1×2 F16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 15

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  • Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.