4 Τουρκικά CN-235 πήγαν πάνω-κάτω το Αιγαίο …30 Παραβιάσεις μέσα στη μέρα!

Τέσσερα Τουρκικά CN-235 απογείωσαν οι Τούρκοι και  τα πήγαν Βορρά-Νότο το Αιγαίο προβαίνοντας σε 30 Παραβιάσεις του Ελληνικού FIR  με το μανδύα του ΝΑΤΟ

Μπορεί το ΓΕΕΘΑ να αναφέρει οτι αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν …Αλλά η ζημιά έγινε για μια ακόμη φορά ,αφού δεν φαίνεται να αλλάζει η πολιτική έναντι των Τουρκικών Παραβιάσεων

Εδώ δεν αντιδρούμε σε Υπερπτήσεις Εθνικού εδάφους με τις Παραβιάσεις θα ασχοληθούν οι Πολιτικοί …Αλλά όταν ήταν στην  αντιπολίτευση ,άλλα έλεγαν !

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΜΑΪΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 4 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 30

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.