4 Τουρκικά F-16 στο Αιγαίο…Αλλά τη ζημιά μας έκανε πάλι ένα UAV

Με 2 Τουρκικούς Σχηματισμούς και συνολικά 4 Μαχητικά F-16 οι Τούρκοι για μια ακόμη φορά εισέβαλαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και προέβησαν συνολικά σε 65 Παραβιάσεις -Παραβάσεις

Αλλά τη ζημιά μας την έκανε για μια ακόμη φορά ένα Τούρκικο UAV που πήρε αμπάριζα το Αιγαίο και προέβη σε 61 Παραβιάσεις, αν και η ταχύτητά του είναι χαμηλή και χρειάζεται χρόνο για να περάσει ολόκληρο το Αιγαίο

Να επισημανθεί οτι τα Τούρκικα F-16 αναχαιτίστηκαν ,αλλά δεν σημειώθηκε καμιά εμπλοκή …Ούτε σκέψη για Κατάρριψη βεβαίως…Απο τους Πολιτικούς μας

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 23η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 66 ( 5 από τα μαχητικά, 61 από το UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.