Α/ΓΕΕΘΑ :Υπερηφάνεια που είμαι & εγώ ένας από εσάς…

Oι Καλές Ελπίδες του Έθνους μας!

Μεγίστη Τιμή και Υπερηφάνεια που είμαι και εγώ ένας από εσάς! Άπαξ Εύελπις, δια βίου Εύελπις! Χρόνια Πολλά στην ΣΣΕ !
 
«Αὖθις δέ οἱ μέν καί παρά δύναμιν τολμηταί καί παρά γνώμην κινδυνευταί καί ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες» ΘOΥΚΙΔΙΔΗΣ
Οι Καλές Ελπίδες του Έθνους 40 χρόνια ΣΣΕ στην Βάρη Μεγίστη Τιμή &Υπερηφάνεια που είμαι & εγώ ένας από εσάς!  Άπαξ Εύελπις, δια βίου Εύελπις! Χρόνια Πολλά!