Ανατριχίλα : O Μελωδός Πέτρος Γαϊτάνος Ψάλλει τον Εθνικό μας Ύμνο στο Σύνταγμα! (video)

Ο Μελωδός Πέτρος Γαιτάνος  πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες ανέβηκε στην εξέδρα και ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο με Ουράνια φωνή

Ο Πέτρος Γαϊτάνος είχε κάνει γνωστό από πριν ότι δεν θα ερμηνεύσει μόνο τον Εθνικό Υμνο αλλά θα απαγγείλει και άλλους στίχους από το ποίημα του Διονυσίου Σολωμού Ύμνος εις την Ελευθερία.

ÓõëëáëçôÞñéï åíÜíôéá óôç óõìöùíßá ôùí Ðñåóðþí áðü ðáììáêåäïíéêÝò ïñãáíþóåéò êáé åðéôñïðÝò óôï Óýíôáãìá, ôçí ÊõñéáêÞ 20 Éáíïõáñßïõ 2019.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σε δηλώσεις του, δήλωσε υπερήφανος και τόνισε πως είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει γιατί το θέμα τον αφορά και προσωπικά καθώς είναι Μακεδόνας.