Ανήμερα της Παναγιάς οι Τούρκοι σάρωσαν το Αιγαίο…

Τούρκικα κατασκοπευτικά CN-235 όργωσαν και σήμερα το Αιγαίο, πραγματοποιώντας 33 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Οι Τούρκοι όπως συνήθως, αγνόησαν ακόμα μια φορά την υπογραφή τους και τις συμφωνίες που υπέγραψαν εντός του πλαισίου Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

Τα τούρκικα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 33

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο