Τακτικές και Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ε.Δ. (upd)

                          Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ε.Δ.

Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Υποναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ
 (2) Υποναύαρχο (Μ) Γεώργιο Μπαμπλένη ΠΝ
β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

(1) Υποναύαρχο (Ο) Νικόλαο Χριστόπουλο ΠΝ
 (2) Υποναύαρχο (ΥΙ) Αναστάσιο Σπανό ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. «Διατηρητέους» τους:
(1) Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Γιάνναρο
 (2) Υποπτέραρχο (Ι) Αθανάσιο Σαββόπουλο
 (3) Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη
 (4) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Γεώργιο Τολούμη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Θεόδωρο Λίγκρη 
 (2) Υποπτέραρχο (Ι) Θεόδωρο Λάγιο
 (3) Υποπτέραρχο (Ι) Δημήτριο Τζουμερκιώτη
 (4) Υποπτέραρχο (Ι) Φώτιο Τζάλλα 
 (5) Υποπτέραρχο (Μ) Ιωάννη Γεννηματά

Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ε.Δ.

Το ΣΑΓΕ κατά την 6η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο (Ο) Νικόλαο Πέτσο ΠΝ
 (2) Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Δημοσθένη Δαμιανό ΠΝ

Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των Ε.Δ.

Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Κοινό Νομικό Σώμα

α. » Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία » τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Ιωάννη Σφυρή

β. «Διατηρητέους» τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σπυρίδωνα Γιαννακάκη (2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Παναγιώτη Ζαρκάδη

γ. » Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία « τον
Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Χρήστο Μαυρίδη

Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Ιωάννη Μάνο