Μπορεί στην Ελλάδα ο Στρατός να γερνάει …Στη Ε.Φ της Κύπρου όμως έρχονται & νέες προσλήψεις των «ΣΥΟΠ»

Μπορεί στην Καταχρεωμένη Ελλάδα οι προσλήψεις ημετέρων σε άσχετες  θέσεις του δημοσίου να πάνε σύννεφο …Άσχετα αν μαζί με το Λαό γερνάει και ο Στρατός …Στην Κύπρο όμως που ανακάλυψαν τους συμβασιούχους Οπλίτες και όχι τους ΕΠΟΠ οι προσλήψεις στην Ε.Φ είναι συνεχόμενες

Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου  ανακοινώνει την έναρξη διαγωνισμού για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ)  Ανδρών και Γυναικών στην Εθνική Φρουρά

Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ΣΥΟΠ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για τη διαδικασία πρόσληψης περιλαμβάνεται στη συνημμένη Προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.newarmy.mod.gov.cy, από τις 11.1.2019 μέχρι και την 1.2.2019.

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτησή τους, θα λάβουν ηλεκτρονική πρόσκληση για να παρουσιαστούν (προσκομίζοντας απαραίτητα το Δελτίο Ταυτότητάς τους), μεταξύ των ωρών 8-10 π.μ., για Αθλητική Δοκιμασία και Υγειονομική Εξέταση ως ακολούθως:

  1. Αθλητική Δοκιμασία, στο Μακάριο Στάδιο, Λευκωσία
  • Για όσους το επώνυμο αρχίζει
  • από Α μέχρι Ι στις 11/2/2019
  • από Κ μέχρι Π στις 12/2/2019
  • από Ρ μέχρι Ω στις 14/2/2019

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα του Δελτίου Ταυτότητάς τους να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση από ιατρό ότι δύνανται να συμμετάσχουν στην Αθλητική Δοκιμασία.

  1. Υγειονομική Εξέταση, στο Στρατόπεδο Β. Καποτά (ΒΜΗ), Λευκωσία (μόνο για όσους υποψήφιους επιτύχουν στην Αθλητική Δοκιμασία)
  • Για όσους το επώνυμο αρχίζει
  • από Α μέχρι Ι στις 18/2/2019
  • από Κ μέχρι Π στις 19/2/2019
  • από Ρ μέχρι Ω στις 20/2/2019

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας αναφέρει επίσης πως οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα του Δελτίου Ταυτότητάς τους να προσκομίσουν πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.

Επίσης, οι γυναίκες υποψήφιες θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίσουν πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης.

Πατήστε στον σύνδεσμό για να δείτε τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ΣΥΟΠ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για τη διαδικασία πρόσληψης.